Feedstock

Grondstofontwikkeling

Bij REG richten wij ons op het omzetten van een grote verscheidenheid aan natuurlijke vetten en oliën in hernieuwbare chemicaliën en geavanceerde biobrandstoffen en die op de markt te brengen. Door dit vermogen om alternatieve grondstoffen die relatief goedkoop zijn en een lager koolstofgehalte hebben te gebruiken, zijn wij een toonaangevende biodieselproducent en -verkoper.

We produceren nu biodiesel waarbij we een grote verscheidenheid aan hoge en lage vrije vetzuren als grondstof gebruiken. Deze veelzijdigheid biedt meer zekerheid met het oog op onzekere grondstoffenkosten, terwijl onze geavanceerde productiemethoden ons in staat stellen om te voldoen aan ASTM D6751-standaarden of deze zelfs te overtreffen.

In de toekomst verwachten we nog meer alternatieve grondstoffen te gaan gebruiken zoals camelinaolie, jatropha-olie en algen olie. Het is ons al gelukt deze op laboratoriumschaal te produceren, waarbij we voldeden aan de ASTM kwaliteitsnormen. 

Footer Border